Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JAKUB ŁUGOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA FITNESS JAKUB ŁUGOWSKI, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Żuławska 2/34; 08-101 Siedlce, posiadający NIP: 8212387775, REGON: 360284435; adres e-mail: biuro@projektszesciopak.pl, w dalszej części zwany jako "Administrator".

 2. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej https://www.projektszesciopak.pl/kup-program.html?program=1 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub https://www.projektszesciopak.pl/regulamin.html . Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

 1. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza

następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 1. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwi korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

 4. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

 5. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

 6. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres biuro@projektszesciopak.pl

 7. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /home/atlantis-aka/ftp/www-sixpack/dane/PL/galeria.php:22 Stack trace: #0 /home/atlantis-aka/ftp/www-sixpack/dane/PL/galeria.php(14): kategoria(6, Array) #1 /home/atlantis-aka/ftp/www-sixpack/dane/PL/strony.php(27): include('/home/atlantis-...') #2 /home/atlantis-aka/ftp/www-sixpack/index.php(751): include('/home/atlantis-...') #3 {main} thrown in /home/atlantis-aka/ftp/www-sixpack/dane/PL/galeria.php on line 22